Επικοινωνία

Διεύθυνση Γραφείων: Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 4122344
email: ,
Ιδιοκτησία: Προοδευτικού Συλλόγου «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
106 80 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490
Εκδότης: TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Τηλ.: 210 4122344
Αρχισυντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συντακτική Επιτροπή: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ