Ταυτότητα

Τα "Καστελλιώτικα Νέα" είναι η εφημερίδα την οποία εκδίδει ο Προοδευτικός Σύλλογος "Τα Καστέλλια" του χωριού Καστελλίων Φωκίδος.

Η εφημερίδα μας εκδίδεται εντύπως και ανελλιπώς από το έτος 1963 έως και σήμερα και ο παρόν διαδικτυακός τόπος αποτελεί πλέον την είσοδο της εφημερίδας μας στην ψηφιακή εποχή και προσφέρει συμπληρωματικά τη δράση και επιρροή του ως προς το έντυπο φύλλο το οποίο εξακολουθούμε να τυπώνουμε και να στέλνουμε σε περισσότερους από 1000 παραλήπτες.

Σχετικοί Σύνδεσμοι